Go to US page 

 ORA s.r.o.

naše servery:

www.ora-ltd.com


Kontakt

Produkcia

Novinky

Referencie 

 


Najpredávanejšie:
PMICRO séria
PICOLLO
CERBERUS
SNMP adaptery
GPS NTP
RFKEY


PRODUKCIA

 


GPS LOG
Zapisova
če jázd vozidiel

- OFFLINE záznam priebehu jazdy vozidla
- zápis na štandardnú SD kartu
- zaznamenáva polohu a rýchlosť z GPS prijímača
- kapacita 200tis km
- vytváranie denníkov, prehliadanie na svetových mapách GOOGLE EARTH
 

 


 Zapisovače USBRECO

- zapisovače vlhkosti, teploty, a iných veličín
- najmodernejšie technológie
- napájanie z Li-ION acu
- komunikácia USB
- Grafický LCD zobrazovač
- Programové vybavenie spoločné pre všetky naše zapisovače

SNMP protokol, 10baseT Ethernet,
ETHERNET riešenia
 Teplota / vlhkosť / tlak

- SNMP protokol pre WINDOWS,LINUX,UNIX
- pripojenie do ethernetu 10BaseT
- sn
ímače pripojené cez 1-Wire zbernicu
- dostupné snímače teploty,vlhkosti, 4..20mA

 


PMICRO
 Zapisovače teploty

- batériové zapisovače teploty
- zapisujú do vlastnej pamäte
- pripojenie na PC rozhraním RS232
- využitie v potravinárstve

 

Prijímače presného času pre jednotlivé PC, rozhranie RS232
Presný čas DCF

- prijímače presného času signálom DCF77
- pripojené na PC rozhraním RS232

 


GPS NTP servery
Presný čas pre siete Ethernet

- synchronizácia sieťových zariadení NTP protokolom
- NTP Ver 3 server poskytuje presný čas pre všetky stroje na sieti
- vhodný pre všetky platformy podporujúce NTP protokol
- STRATUM 1 server synchronizovaný na GPS satelitný systém
- pripojený do siete 10BaseT Ethernet
- priaznivá cena


EUROCLOCK
Presný čas pre školy,stanice, budovy

 

určené pre potravinárstvo, prepojenie všetkých prístrojov cez rozhranie RS485
Systémové zapisovače RS485
teplota/vlhkosť tlak

- Zapisovače pre trvalú montáž
- pre potravinárstvo, laborátóriá, ...
- prepojené sú na PC rozhraním RS485,
- všetky prístroje na jednej zbernici

 


Prenosné dochádzkové hodiny
PICOLLO
Ekonomické dochádzkové systémy

 Bezkontaktné dochádzkové hodiny na elektronické RFID karty
napájanie z batérií 2x AA tužkové
Prenosné, kedykoľvek je možné preniesť k PC a spracovať dochádzku zamestnancov
Programové vybavenie zdarma.
Nízka cena
vhodné pre malé a stredné podniky, (nie je žiadne obmedzenie na počet pracovníkov)
K dispozícii sú prístroje pre pevnú montáž.

 

 

ETHERNET dochádzkové terminály, pre ETHERNET/INTRANET siete
CERBERUS

Profesionálne dochádzkové systémy

RFID bezdotykové identifikačné karty 125kHz.
Vysoko čitateľný zobrazovač.
Dve čítacie miesta ( príchod / odchod).
Klávesnica pre voľby rôznych typov odchodov/príchodov.
Priame pripojenie do Ethernetu 10MBit Zabezpečuje 120MIPS procesor.
Mohutné programové vybavenie s podporou sieťových databáz.
Kapacita pre 2000 zamestnancov na jeden terminál
Záznamy pre 50000 odchodov/príchodov na jeden terminál

Ekonomické prístupové systémy pre otváranie dverí
Bezkontaktné ovládanie RFID

- Jednoduchý bezkontaktný prístupový systém,
- bezkontaktné karty RFID 125kHz, kľúčenky,
- vhodný pre vchodové dvere, závory,
- po priložení autorizovanej karty otvorí dverný zámok,
- vkladanie/mazanie kódov kariet "za jazdy" bez ďalšieho - prídavného zariadenia, bez demontáže

 

Prietokomery pre čistiarne odpad.vôd, robustné snímače
Prietokomery
pre odpadové vody,čistiarne

- pre voľné hladiny,prepady a merné žlaby
- pre čistiarne odpadových vôd
- meranie okamžitého prietoku, celkového množstva
- denná história pretečených množstiev 760dní pamäť
- motohodiny na každý deň
- vysoká spoľahlivosť použitím prebublávacieho snímača hladiny
  pre vysoko znečistené médiá,peny,