Elektronický RFID Dochádzkový systém.

Miesto na čítanie karty pre ODCHOD Klavesnica na zmenu typu odchodu/prichodu Vysoko čitateľný zobrazovač Štandardné typy Miesto na čítanie karty pre PRÍCHOD

Výkonný evidenčný terminál na evidenciu dochádzky.
Základom identifikácie pracovníkov sú RFID identifikačné karty 125kHz. Každý pracovník má svoju kartu alebo prívesok na kľúčoch.
Postup pracovníka pri príchode do zamestnania je jednoduchý: priloží kartu na vyznačené miesto do vzdialenosti 10cm. Zamestnanci môžu mať karty v peňaženke, v taške.
Terminál je schopný samostatnej prevádzky. Bez prítomnosti nadradeného PC umožňuje zapísať celkom 55000 záznamov(príchodov / odchodov).
Terminál má zabudovanú pamäť pre 500 mien v štandardnej verzii. Pracovník má rôzne práva ktoré sa ukladajú do pamäte. Po priložení karty sa zobrazí meno pracovníka.

Terminál sa zapája do systému rozhraním Ethernet 10BaseT. Konektor RJ-45. Pripojí sa na najbližší HUB alebo switch.
Každý terminál má svoju IP adresu. Tzn. ľubovoľný užívateľ môže s terminálom komunikovať, preniesť záznamy, prideliť pracovníkovo práva a pod.
Údaje z terminálu je možné preniesť aj cez INTERNET, INTRANET.
  Aj keď je terminál vhodný pre zapojenie do Ethernet-u je možná komunikácia aj s jednotlivým PC, kde do PC sa namontuje sieťová karta a obyčajným TP káblom sa terminál prepojí s terminálom do vzdialenosti 100m.
V sieti je CERBERUS plnohodnotné sieťové zariadenie bez obmedzení. Podporuje sieťové Subnet MASKy,
Default Gateway resp statiscký routing umožní komunáciu medzi sieťami.
Implementované sú protokoly TCP/IP, UDP, ICMP, ARP
K dispozícii je databázové programové vybavenie pre údržbu a spravovanie terminálov, spracovanie dochádzky.
 Použitý je sieťový BDE Engine s celou radou SQL funkcií.

   
  Zobrazovač    Klávesnica
Na zobrazovači je zobrazený aktuálny dátum a čas. Striedavo na mieste času sa zobrazuje deň týždňa.
Na druhom riadku je typ Príchodu/Odchodu.

Po priložení karty sa zobrazí Meno držiteľa karty - pracovníka resp. názov karty.

Štandardne sa montuje LCD podsvietený zobrazovač, žlto-zelené pozadie a čierne písmo.
Vo verzii   LITE je montovaný zobrazovač s tmavomodrým pozadím a žltým písmom.
Zobrazovače sú vysoko čitateľné:
- výška písma: 9mm
- počet znakov: 16 / 2 riadky

Vieme, že ľudia, ktorí nosia okuliare na čítanie sú až agresívni keď už pri nástupe do zamestnania si majú nasadiť okuliare a študovať čo to tam je napísané. ( Pozn.autora )
 

Klávesnica slúži na zmenu typu odchodu/príchodu. Ak napr.pracovník odchádza na Obed stlačí jednoducho tlačidlo 3.
Na zobrazovači sa zobrazí: [3  OBED ] potom môže priložiť kartu na čítacie miesto.

Zvolený typ bude aktívny na cca 15 sekúnd. Potom automaticky terminál zvolí znovu typ NORMAL - Riadny Odchod / Príchod.

Tento postup je z toho dôvodu, keď ide celá skupina na Obed, aby každý nemusel tlačiť tlačidlá klávesnice.

Vieme, že zamestnanci nemajú radi dochádzkové hodiny a snažia sa zničiť tlačidlá klávesnice.

 

   Miesto na čítanie kariet    Typy odchodov
Pre prečítanie kódu identifikačnej karty slúžia miesta na čítanie.
Červené miesto pre Odchod a zelené pre Príchod.

Zamestnanec pri príchode/odchode nemusí nič na klávesnici stláčať postačí ak priloží do vzdialenosti 10 cm od čítacieho miesta kartu.
Terminál načíta kartu a zvukovým znamením oznámi pracovníkovi prečítanie karty. Súčasne na zobrazovači zobrazí meno držiteľa karty.

Miesta na čítanie je možné zameniť veľmi jednoduchým spôsobom v nastaveniach - SETUP MENU terminálu. V takom prípade je potom vhodné nalepiť na čítacie miesta nálepky ODCHOD a PRÍCHOD.
 

Na štítku terminálu je zoznam štandardných typov odchodov/príchodov.

K dispozícii sú špeciálne typy, celkom 90 typov. Pre špeciálny typ stlačí pracovník znak # a zadá číselne typ.

Ak sa pracovník pomýli pri registrácii je možné jednoducho opraviť typ jednoducho ďalším priložením karty s iným typom.

Napr: Ak odchádza na obed a omylom priloží Normálny odchod, potom zvolí iný typ t.j. Obed a priloží Odchod. Musí tak urobiť do stanovenej doby, štandardne nastavujeme 5 minút .
Oprava typu je voliteľná v programovom vybavení.
 

  Pripojenie do systému    Protokoly   

Terminál sa pripája do siete ETHERNET 10 MBit.
Montovaný je konektor RJ-45 (8P8C)
Štandardne sa pripája tzv. UTP káblom na najbližší HUB alebo Switch.
Samozrejme je možné kríženým UTP sieťovým káblom pripojiť aj na samostatné PC, ktoré je vybavené sieťovou kartou.

Komunikáciu s Ethernet vrstvou zabezpečuje zabudovaný výkonný RISC Internet procesor.

V prípade 100MBit siete je nutné použiť inteligentné HUBs 100/10

Ak je sieť riešená Koax. káblom, je nutné pripojiť terminál cez HUB, ktorý nie je súčasťou dodávky. Avšak HUBy sú pomerne lacné a veľmi rozšírené zariadenia.

Cerberus komunikuje v sieti UDP protokolom.
Každý terminál má svoju IP adresu. Nastavuje sa klávesnicou na termináli.
K dispozícii je SUBNET Maska pre filtrovanie IP adries.
Konektivita do iných sietí je riešená statickým ROUTINGom cez Default Gateway.

Implementovaný je ICMP protokol pre PING testovacie účely.

MAC adresa je taktiež voliteľná cez SETUP MENU na termináli.

Pre UNIX. LINUX systémy, terminál odosiela tzv. SNMP trap správy pri priložení karty do SNMP managementov.
Obľúbené MRTG UNIX GNU FREE managment, HP OPenView.

Pre systémy WINDOWS je dodávaný štandardne program pre komunikáciu s terminálmi.

  Programové vybavenie    Napájanie a montáž
K terminálu je dodávané programové vybavenie pre všetky 16 bit platformy MS WINDOWS. ( 95,98,2000,NT,XP)
Programové vybavenie je podporované databázami DBF4 a PARADOX7. Databázy sú spracovávané sieťovo tzn. sú umiestnené na sieťovom disku a každý užívateľ vstupuje do tejto databázy.
Inými slovami zoznam pracovníkov je jedna databáza ale úpravy môžu vykonávať viacerí.
 • Manager
  pre spr
  ávu terminálov, odosielanie mien pracovníkov do jednotlivých terminálov
  Zoznam všetkých pracovníkov rozdelených do stredísk a oddelení.
   
 • Typy pracovníkov
  Rozdelovanie pracovníkov na typy.
  Napr: riaditeľstvo, vodiči, robotníci, strážna služba
  Každý typ môže mať nastavené rôzne parametre napr. doba pracovnej smeny, služobné cesty atď.
   
 • Robot dochádzky
  Vypracuje pre každého pracovníka odpracované hodiny.
   
Terminál Cerberus je napájaný z externého zdroja 9V/300mA. Doporučujeme štandardné sieťové adaptéry.

Montáž obvykle na stenu.