"; $ms_b="

Stlačte tlačidlo BACK - Návrat na Vašom prehliadači

"; $m1 =$_GET["mail1"]; $m2 =$_GET["mail2"]; $intext = $_GET["texta"]; // text box obsah $subject = $_GET["subject"]; $custname = $_GET["fname"] . " " . $_GET["lname"]; // kontrola udajov if($m1 != $m2) { echo $parc."E-Mail adresy nie sú rovnaké

".$ms_b; return;} if($m1=="") { echo "Vyplnte Email

".$br.$ms_b; return;} echo "Vážený: ". $custname ."
"; echo "Ďakujeme
"; echo $parc."Formulár bol odoslaný na spracovanie

"; echo $parc."Hodnoty dostanete na Váš Email

".$m1; // echo $intext; if ($subject=="") $subject="No subject"; echo "

Subject:".$subject; // confirm to customer mail $recipient = $custname. "<".$m1.">"; $custsubject= "Potvrdenie"; $custmess = "Vasa poziadavka bola odoslana\r\n"; $custmess.= "Dakujeme, \n\n"; $custmess.= "www.ora-ltd.com"; mail($recipient,$custsubject,$custmess);//,"From: groch@ora-ltd.com\n"); // ---- mail to webmaster ------ $recipient = "Groch "; $headers= "From: " . $custname . " <". $m1 . ">\n"; $headers.= "X-Sender: ". $m1. "\n"; $headers.= "X-Mailer: PHP\n"; // mail client $headers.= "X-Priority: 1\n"; // Urgent $headers.= "Return-Path: ". $m1. "\n"; // Návratová cesta pro chyby $mess = "Company: " . $_GET["company"] . "\r\n"; $mess .= "Name: ". $custname ."\n\n"; $mess .= "Street: " . $_GET["street"] . "\r\n"; $mess .= "City: " . $_GET["city"] . "\r\n"; $mess .= "Zip:" . $_GET["zip"] . "\r\n"; $mess .= "State: " . $_GET["state"] . "\r\n"; $mess .= "Phone: " . $_GET["phone"]. "\r\n"; $mess .= "Fax: " . $_GET["fax"]. "\r\n"; $mess .= "Mail: " . $m1. "\r\n"; $mess.= $intext; mail($recipient,"F>".$subject,$mess,$headers); } // end of doform() ?>