MIC-DCF prijímače
časovej značky DCF77

Typová rada prijímačov MIC-DCF sa používa na príjem časových značiek DCF77
na synchronizáciu času nadradeného systému, resp. PC.

 

Kliknite pre zväčšenie obrázku

 • prijímač dekóduje prijímaný signál zabudovanou feritovou anténou.

 • Zabudovaný mikroprocesor má vlastné hodiny reálneho času, zálohované lítiovou batériou.

 • Mikroprocesor porovnáva prijímaný čas s vlastnými hodinami, ktoré 'doťahuje' na prijatý čas.

 • Prijímač posiela do sériového rozhrania informáciu o čase z vlastných hodín, takže pri dočasných výpadkoch signálu resp. rušenia je zabezpečný presný čas.

 • Prijímač je vhodný pre nadradené systémy hlavne však pre samostatné PC.

 • Distribuované je programové vybavenie pre WINDOWS 9x, ME,NT,XP, DOS

 • Prijímač prijíma kódovaný signál presného času, ktorý je vysielaný z nemeckého Mainflingenu.
 • Presný čas v Mainflingene je zaručovaný  céziovým normálom.
 • Céziový normál ľudovo nazývaný 'atómové hodiny' je pravidelne syncronizovaný na národný nemecký céziový etalón, ktorý sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných porovnávaní rôznymi metodikami.
 • Vysielaný signál je šírený na frekvencii 77,5kHz = pásmo dlhé vlny.
 • Udržiavanie vysoko výkonného a nákladného vysielača garantuje nemecká vláda.
   
 • Princíp kódovania je veľmi jednoduchý vzhľadom na to že vznikol v 60-tych rokoch.
 • V každej sekunde je odoslaný jeden bit.
 • Hodnota bitu je závislá od dĺžky modulovaného signálu 77.5kHz.
  100msec je významovo hodnota 0,
  200msec = 1
 • v 59 sekunde nie je odoslaný bit, pre synchronizáciu sekúnd.
 • údaj minút a hodín je zabezpečený paritnými bitmi, z čoho vyplýva neistota informácie 50%
  Z toho vypl
  ýva pomerne silná chybovosť a nedoporučujeme používať pre náročné aplikácie
 • Údaj deň,mesiac,rok a deň týždňa je zabezpečený jedným paritným bitom, takže tu je pravdepodobnosť poruchy ešte vyššia. Z toho dôvodu tento údaj nepoužívame.

 

Technická špecifikácia  

Prijímacia časť:
 • T4227 Atmel Wireless
 • citlivosť 0,4uV
 • zosilnenie automaticky nastavované v rozsahu: -40 .. 50 dB
 • selektivita: 10Hz , zabudovaný kryštálový filter 77.5kHz
 • Feritová anténa
Zabudovaný procesor:
 
Microchip 12F675
Hodiny RTC:
 • Microchip
 • neistota: 10ppm
Watchdog:
 • Power On Reset
 • nezávislý watchdog čítač
Pripojenie:
 • Sériová komunikácia
 • Prenosová rýchlosť 2400b/sec
Napájanie: 3,6V DC zabezpečené zo sériového rozhrania RS232
 
Spotreba v aktívnom stave: max 2mA
Spotreba RTC: max 15uA
Pracovné teploty: -25 .. 65'C
Nedoporu
čujeme pre exteréry, feritová anténa sa rozlaďuje mimo pracovnej teploty 24'C čo spôsobuje zníženú citlivosť
 

 

 

FAQs  

 

Programové vybavenie  

Pre PC počítače je k dispozícii programové vybavenie zdarma pre platformy WINDOWS 9x, ME, NT, XP, MSDOS.
Upozorňujeme, že s prijímačom NEDISTRIBUJEME žiadny nosič s programovým vybavením, programové vybavenie je možné stiahnuť z tohto priestoru.

udcf-setup.zip Kompletný inštalačný program
Veľkosť: 376107 Bytes
 
winntservdisk.zip Service služba pre NT,XP,2000 platformy

Veľkosť: 243773 bytes

udcf-dos.zip UDCF TSR Ovládač pre MS DOS 3.30 a vyššie.

Udcf exe môžte kdekoľvek inštalovať a spustiť. Po spustení sa zobrazí nakrátko panel UDCF v tvare:

potom sa panel skryje a objaví sa v TRAY bare ikona: ( to je dole na spodnej lište )

 

Kábel prijímača:  

Diody D2, D3 zabezpečujú ochranu prijímača pred záporným napätím z rozhrania RS232.
R1 slúži ako predpätie vstupu RxD.
V prijímači je ochranná dióda D1. Ak je potrebné napájať prijímač externým zdrojom použite mäkký zdroj napr. cez odpor. Napájací prúd prijímača je cca 5 mA.

 

Podpora pre DOS:  

 

Pre DOS 3.30 a vyššie verzie je k dispozícii Rezidentný ovládač udcfdos.exe.

Funkčnosť COM portu a prijímača UDCF je možné preskúšať programom TERM90.

Prijímač by mal začať blikať v sekundových intervaloch. Na okne terminálu term90 by sa mali zobrazovať znaky 0 a 1 v sekundových intervaloch.

Ak nebudete dostávať znaky 0 a 1 skúste nastaviť iný COM port.

Ak na žiadnom COM porte nebudete prijímať znaky z UDCF problém bude v PC alebo v prijímači.

 

Ovládač pre DOS

Stiahnite si súbor: udcf-dos.zip rozpakujte do adresára, kde budete spúšťať udcfdos.exe.
Preštudujte si info súbor.

Ak máte pripojený prijímač na COM 1 spustite test
udcfdos.exe /t

ak na COM 2

udcfdos.exe /2 /t

Na obrazovku sa musia zobrazovať znaky 0 a 1.

 

Potom je možné spustiť rezident
pre COM 1

udcfdos.exe

pre COM 2

udcfdos.exe /2

Poznámky: