Návrat na hlavnú stranu

SAREL FLOW
Prietokomery pre čistiarne odpadových vôd
 

Popis

Snímač

Vyhodnocovač

Ceny

Špecifikácie

Dokumentácia


 

 

pozriet velky obrazok 132kByte
 

 

POPIS

 

Aplikácie


Prietokomery voľnej hladiny pracujú na princípe merania prietoku prostredníctvom merania výšky hladiny v merných žľaboch a prepadoch.

Prietokomer pozostáva z dvoch častí.

 • Vyhodnocovacej elektroniky
 • Prebublávacieho snímača hladiny NIVOFIX

Vyhodnocovač prepočítava výšku hladiny v žlabe podľa prietočnej krivky žlabu na okamžitý prietok.

Snímač hladiny je konštruovaný špeciálne pre silne znečistené a agresívne médiá.

 

 
 • Čistiarne odpadových vôd
 • skládky

Nachádza využitie v každej čistiarni odpadových vôd, v mestách ,obciach podnikoch.

Používa sa ako fakturačné meradlo s nadväznosťou na merný žľab, ktorý je súčasťou meracieho reťazca. Merný žľab nie je v dodávke zariadenia.

Používajú sa Thomsonove prepady, parshall žlaby pre vysoké prietoky, rôzne trojuholníkové prepady.

Žlab je nutné nakalibrovať autorizovanou osobou, ktorá zabezpeči vloženie krivky do prietokomera.

Snímač hladiny

 

Vyhodnocovač


kliknite pre zvacsenie obrazku

Snímač hladiny sa montuje k mernému žľabu.
Snímač pracuje na prebublávacom princípe. Malý zabudovaný kompresor tlačí vzduch do trubice. Koniec trubice je ponorený do žľabu na dno, resp referenčný bod, od ktorého sa meria výška hladiny v žlabe.

Tým, že snímač tlačí do trubice vzduch vytláča tak nečistoty a usadeniny z merného konca trubice. Oproti ultrazvukovým snímačom má hlavne výhody cenové a spoľahlivosť je podstatne vyššia. Ultravukové snímače strácajú schopnosť merať na hladinách, kde sa vyskytujú peny, čo je častý prípad na odpadových vodách.

Dĺžka mernej trubice nesmie presiahnuť 10m a výška hladiny 100cm. 
Prepojovací kábel snímača a vyhodnocovača môže byť až do vzdialenosti 100m. POužíva sa štandardný 3-vodič. Napájanie snímača zabezpečuje vyhodnocovač.

 

 


Klikni pre zväčšenie obrázku - 53kB

Vyhodnocovacia jednotka zabezpečuje prepočítavanie hladiny v mernom žlabe na okamžitý prietok. Súčasne vytvára napájacie napätie pre snímač hladiny NIVOFIX.

Vyhodnocovač sa umiestňuje na také miesto, aby bolo možné pohodlne odčítať namerané hodnoty.

Vyhodnocovač zabezpečuje nasledovné úlohy:

 • Meranie okamžitého prietoku.

 • Meranie celkového pretečeného množstva od posledného vynulovania. Nulovanie vykonáva poverená obsluha.

 • Záznam denných množstiev. T.j. na každý deň je možné prezerať v pamäti na zobrazovači koľko kubíkov natieklo. Celkom je k dispozícii 700 záznamov.

 • Záznam vypnutého vyhodnocovača - Motohodiny.

 • Záznam okamžitých prietokov v definovanom intervale 1 .. 60 minút.

Technická špecifikácia vyhodnocovača:

 • Napájanie: 24V DC 600 mA
 • Rozmery: 120 x 120 x 210 mm
 • Krytie: IP 55
 • Zobrazovač: LCD podsvietený 2x 16 znakov, alfanumerický
 • Klávesnica: 4x tlačidlá membránové
 • Rozhranie: RS232, 9600,N,8,1
 • Reálny čas: PHILIPS, zálohovanie lítium CR2430
 • Prúdový vstup:
  - 4..20mA,  0..20mA
  - prevodník: 10bit
  - neistota +/- 0,5 LSB
 

 

 

 

Špecifikácia snímača hladiny:

 • Napájanie: 24V DC
 • Krytie: IP65, skrinka plast
 • Meranie hladiny: tenzometrický snímač tlaku
 • Princíp: prebublávacia metóda.
 • Rozsah: 0 .. 100 cm
 • Neistota: 0,5% z rozsahu
 • Maximálna dĺžka mernej trubice: 10m
 • Montáž: na stenu, zvisle

Ovládanie:

 

Komunikácia

Obsluha môže ovládať vyhodnocovač cez klávesnicu a zobrazovač LCD alebo rozhraním RS232.

kliknite pre zväčšenie obrázku -80kB

Alfanumerický zobrazovač je podsvietený. Klávesnica membránová 4 tlačidlá. Obsluha sa pohybuje v MENU, kde je možné prehliadať:

 • okamžitý prietok
 • celkové pretečené množstvo
 • Dátum, čas, nastavenie
 • Nulovanie total
 • Prehliadanie denných množstiev
 • Motohodiny
 • Výška hladiny

 

  Pre ovládanie vyhodnocovača sa používa štandardné sériové rozhranie RS232.

Vyhodnocovač nepotrebuje žiadne doprovodné programové vybavenie, komunikuje sa na úrovni ASCII protokolu, tzn postačuje bežný terminálový program (hyperterminal).

Súčasťou dodávky je sériový kábel.

Ovládanie sa vykonáva cez MENU. Možné vykonávať nasledovné úlohy:

 • nastavenie času
 • Prehľad denných množstiev, motohodiny
 • Celkové množstvo
 • Prehľad záznamu okamžitých prietokov
 • Vkladanie prietočnej krivky
 • Posun hladiny na referenčný bod
 • Kalibračné koeficienty snímača
 • Formáty zobrazovaných veličín
     

Ceny:

 

Dokumentácia

 22500.- + DPH 20%
v cene je zahrnut
é

 • vyhodnocovacia jednotka

 • snímač hladiny

 • trubica 3m

 • merná rúrka pre uchytenie do žlabu

 • sériový kábel

 • návod, disketa, kalibračný list