Home

Technická špecifikácia

Inštalácia

Denník trás

Mapa

Google Earth

Download

Mapové podklady

 

GPSLOG
Zapisovač pre sledovanie polohy a rýchlosti vozidiel

   

Stručný popis:

 • GPSLOG je jednoduché zariadenie na sledovanie polohy a rýchlosti vozidiel.
 • Každé 2 sekundy zapisuje polohu a rýchlosť vozidla na štandardnú SD kartu,
  používanú vo fotoaparátoch, MP3 prehrávačoch.
 • Súčasťou dodávky je 512MB SD karta, na ktorú je možné zapísať cca 500tis km jazdy vozidla.
 • Zapisovač je napájaný z palubnej siete vozidla 12V.
 • GPSLOG zapisuje vždy počas prítomnosti napájania 12V, tzn. zapája sa na spínaciu skrinku podobne ako autorádio, keď je napájanie 12V prítomné počas behu motora.
 • Každý zapisovač vytvára na SD karte súbor, pričom jeho názov pozostáva zo 4miestneho čísla a prípony .gpd, Pre názov súboru je používaný formát 8.3
 • GPSLOG podporuje SD karty formátované na FAT16. Podporované sú kapacity:
  128MB, 256MB, 512MB, 1GB
 • Súčasťou dodávky je aktívna GPS anténa / 5m tienený kábel
  a programové vybavenie pre MS WINDOWS.
 • Programom GPSPC je možné zobraziť denník jázd, zobraziť priebeh jazdy na digitílnej mape,
  zobraziť trasy na svetových mapách Google Earth.
Technická špecifikácia:

Rozmery: 70 x 76 x 26 mm
Napájanie: 12V / 300mA
SD karta: Secure Digital
podporované kapacity: 128MB, 256MB, 512 MB, 1GB
doporučené typy: A-DATA, SunDisk
Interval záznamu: 2 sekundy
Dĺžka záznamu: Dátum, čas, GPS poloha, rýchlosť
20 byte
Kapacita: na 256MB  cca 200tis km záznamu
GPS prijímač: Jupiter TU35, 12 satelitov
Výrobca: NAVMAN
Studený štart: max 2min
Teplý štart: max 30sek
GPS anténa: aktívna, 5m kábel, konektor SMB
magnetická
Zálohovanie času: Zabudovaný akumulátor Li-Ion 3,6V / 750mAh
   
   
   

 

Inštalácia:

Zapisovač GPSLOG sa montuje do vozidla na také miesto, kde je sucho.
GPS anténa sa pripojí na koaxiálny konektor typ SMB. Súčasťou dodávky je aktívna GPS anténa s 5m koaxiálnym káblom.
GPS anténa sa umiestňuje na také miesto, aby "videla" na oblohu.
Umiestnenie antény je dôležité pre dobrý príjem GPS signálu. Ak je anténa zle umiestnená, prijímač GPS bude po zapnutí dlho hladať satelity t.j. polohu vozidla. Pri správnom umiestnení antény je typická doba nájdenia polohy cca 15 až 20 sekúnd po zapnutí napájania.

Napájanie 12V sa privádza zo spínacej skrinky vozidla tak, aby bolo prítomne len počas zapnutého zapalovania. Zapisovač zapisuje každé 2 sekundy polohu vozidla počas prítomnosti napájania 12V.
Napájanie sa pripája na svorky, pričom sa potlačí biela páčka a vodič so vloží do otvoru. Elektronika je chránená proti prepólovaniu. +pól je vyznačený na svorkovnici.
 

 Programové vybavenie GPSPC:

Súčasťou zapisovača je programové vybavenie GPSPC:

 • zabezpečuje prenos údajov z SD karty do databáz na lokálnom disku, zatriedenie podľa mesiacov roka a vozidiel.

 • Denník trás vozidla, tlač denníka, export do XLS,HTML,CSV.

 • Zobrazenie trás na digitlálnej mape Slovenska.

 • Zobrazenie priebehu jazdy na mape.

 • Zobrazenie trasy na svetových mapách Google Earth.

 • Užívateľské body záujmu.

Ukážka časti jazdy na prehliadači Google Earth - výjazd na diaľnicu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka denníka jázd:

 

 

Ukážka trasy na digitálnej mape:

 

 

 

 

 

Na stiahnutie:

gpspc-inovacia.zip
 
Ver: 1.51
D
átum: 13.11.2007
len program gpspc.exe a aktualizovane mapy
 
GPSPC_setup_disk.zip Program GPSPC kompletná inštalácia:
Verzia: 1.49
Dátum: 24.4.2007
 
GPSPCnavod.pdf Navod na inštaláciu
dokument PDF
veľkost: 235kB
Dátum: 18.8.2006.
gpspc.chm Help súbor pre program GPSPC
Veľkosť: 807836 Byte
Dátum: 21.8.2006
Google Earth Prehliada trás na mapách celého sveta
všetky verzie sú funkčné
Veľkosť: cca 11MB