M-TECH Bratislava, meranie a regulácia - HOME WEBPAGE

 

English

English versionSéria čítačiek RFKEY slúži na otváranie vchodových dverí, závor, garáží. RFKEY je ekonomický a jednoduchý prístupový systém, ktorého základom identifikácie osôb sú bezdotykové karty, kľúčenky. Je vhodný pre klasické vchody panelákov, kde každý nájomník vlastní kartu a jednoduchým priložením k čítačke si otvorí dvere. Nájde využitie všade tam, kam majú prístup iba osoby, ktoré vlastnia kartu. RFKEY sa montuje na stenu a keďže je bezdotykový, je ho možné zakryť proti vandalom a poškodeniu. Ak sa montuje na sklenené dvere, je možné čítačku umiestniť zvnútra na dvere. Dosah čítania je cca 10cm.

Čítačka obsahuje spínač pre momentový elektrický zámok. RFKEY má zabudovanú EEPROM pamäť na karty, ktoré sú autorizované tzn. otvorí zámok len pre také karty, ktoré sú v pamäti čítačky. Kapacita pamäte 32000 kariet.

Osoba, ktorá vlastní kartu a táto je autorizovaná v čítačke tzn.má povolený vstup, jednoducho priloží kartu k čítačke. Čitačka prehľadá pamäť a zopne kontakt momentového zámku. Zasvieti zelená LED a 2x pískne. Osoba vstupuje do objektu.

K dispozícii sú bezdotykové karty 125kHz, kľúčenky, kolieska atď. Každá karta má naprogramovaný jedinečný kód od výrobcu, tzn.neexistujú dve karty s rovnakým kódom. Karty je možné nosiť v peňaženke, taške, a nie je nutné ich vyberať. Postačí priložiť celú tašku k čítačke. Kľúčenky sa nosia podobne ako normálne kľúče. Kolieska sa montujú na tašky...


Autorizácia kariet - vkladanie/odoberanie kódov z pamäte čítačky sa vykonáva tzv. správcovskou kartou. Vkladanie kódov kariet sa vykonáva bez toho, aby musela oprávnená obsluha demontovať čítačku. Tieto sú totiž montované obvykle do steny a chránené hrubým plexisklom proti vandalom. Čítačka má kapacitu 5 správcovských kariet. Ak správca priloží takúto kartu k čítačke, táto prechádza do režimu programovania. Postupným prikladaním spravc.karty je možné:
  • vymazať všetky kódy kariet
  • pridávať nové karty
  • odobrať kód stratenej karty
Pri vymazávaní stratenej karty je nutné mať k dispozícii kartu, ktorá bola autorizovaná pred strateneu kartou alebo po nej. Pridanie kódu karty: Správca priloží správcovskú kartu k čítačke. Čítačka prechádza do režimu učenia, ktorý signalizuje dvojitým blikaním zelenej LED. Potom jednoducho správca prikladá nové karty k čítačke, ktorá ich kódy zapisuje do pamäte. Ukončenie učenia sa vykoná znovu priložením spravc.karty k čítačke. Zelená LED bude len blikať v intervale 0,3 sekundy. Podobný postup sa používa pri vymazávaní všetkých kódov z čítačky až na to že sa správcovská karta priloží viackrát za sebou.
 


K dispozícii sú biele alebo čierne oválne 
skrinky pre čítačky.
 

Vhodné sú aj industrial skrinky "škaredé" inštalačné skrinky pre zamurovanie do steny.
RFKEY-W

Oválna biela skrinka

RFKEY-B

Oválna čierna

RFKEY-I

Inštalačná skrinka pre montáž do steny

/SYS

Označenie pre systémovú čítačku, ktorá môže komunikovať s nadradeným systémom napr. PC.

Rozhranie RS485
Software: WINDOWS

/ACU

Prípona označujúca čítačku ktorá je napájaná zo zabudovaného akumulátora. Dobíjanie cez solárny článok

 


Rozmery oval

124 x 65 x 22 mm

Montážne diery

FI 3mm vzidalenosť 83mm

Krytie:

IP 40

Rozmer industrial

85 x 85 x 38 mm

Krytie

IP 54

Napájanie:

9 .. 24V / 50 mA jednosmerne

Spínač zámku:

FET max 5A

Doba:

1 sekunda, určené pre momentové zámky

Typy zámkov:

Momentové, jednosmerné 9/12/24V

Pamäť kariet:

64kByte EEPROM elektricky programovateľná

Typy kariet:

RFID 125kHz

Dosah čítania:

5..10cm podľa typu karty,kľúčenky

Indikácia:

Červená LED – prítomnosť napájania

Zelená LED indikácia povolenia vstupu, programovanie

Zvuk:

Zabudovaný PIEZO menič