M-TECH Bratislava, meranie a regulácia - HOME WEBPAGE

 

English

English version • Odskrutkovať dve skrutky na veku skrinky a opatrne dať dole veko skrinky. Pozor na veku skrinky je montovaná anténa, ktorá je pripojená konektorom na dosku elektroniky.

 • Priskrutkovať spodok skrinky na stenu.

 • Pripojiť kábel s napájaním a výstup na momentový zámok pozri momentové zámky www.rys.sk

 • Ďalej postupujte podľa kapitoly: programovanie RFKEY

Poznámky:

- nie je možné chrániť RFKEY kovovým plechom, doporučujeme hrubé plexisklo


Kábel sa pripája na skrutkovaciu svorkovnicu podľa schémy:

Schéma zapojenia
 • Zdroj sa vyberá podľa typu momentového zámku. Používajú sa zámky jednosmerné, v žiadnom prípade nie je možné použiť striedavý zámok označené symbolom AC.

 • Podľa spínacieho napätia zámku sa použije zdroj so zodpovedajúcim napätím a výkonom.

 • Elektronika RFKEY dovoľuje použiť zámky v rozsahu 9..24V s maximálnym prúdom 5A.

 • Dióda D1 sa zaradí len v prípade, že dverný zámok sa otvára aj iným zdrojom napr. domácim telefónom, pobočkovou ústredňou.

 • Doporučujeme do série so zámkom zaradiť poistku.

 • Nedoporučujeme použiť spínané zdroje, ktoré sú niekedy zle filtrované a ich pracovná frekvencia je blízka 125 kHz. V takom prípade sa môže stať, že sa zníži dosah snímania karty.Na doske elektroniky sa nachádzajú dve prepojky ( JUMPERS ). V normálnom stave sú rozpojené.

Zasuňte JP1 na ihly. Vyberte si ľubovoľnú kartu, ktorú si onačíte ako Správcovská karta.

Priložte kartu k anténe. RFKEY musí písknuť. Rozpojte JP1.

Celkom je možné zaviesť do pamäte 5 správcovských kariet. Nezabudnite pripojiť anténu na konektor. Anténa je montovaná v hornom veku skrinky.

Zasuňte prepojku JP2 na ihly a odpojte a znovu pripojte napájanie. Bzučiak bude po privedení napájania bzučať cca 10 sekúnd. To je doba ktorá je potrebná na vymazanie všetkých kódov kariet zo systému.

POZOR pri tomto mazaní kariet sa vymažú aj kódy správcovských kariet z pamäte. Odpojte JP2 a RFKEY je pripravený na ďalšiu činnosť.

Odpojte JP2 a RFKEY je pripravený na ďalšiu činnosť.


Programovanie RFKEY sa vykonáva pomocou správcovskej karty, ktorej kód sa zavedie do pamäte prepojkou JP1.

Pre pridanie nových kariet postačí priložiť správc.kartu. Zelená LED bude dvojito blikať v intervale 0,3 sekundy.

V tomto stave každé priloženie novej karty si RFKEY zapíše do pamäte. Inými slovami kód karty bude od toho okamihu autorizovaný. V tomto stave otvorí aj dverný zámok.

Doporučujeme sa všetky karty označiť číslami a pridávať karty v logickom poradí napr. od 1 po xxx. Je vhodné si napísať zoznam ľudí ktorým sa karta vydáva pre prípad, že kartu niekto stratí.

Ukončenie pridávania kariet sa vykoná znovu priložením správcovskej karty. Zelená LED bude jednoducho blikať.

Pre vymazanie je potrebné priložiť správcovskú kartu na RFKEY celkom 10x za sebou. Po každom priložení pískne RFKEY daným počtom. Napr. po piatom priložení správc.karty pískne 5x.

Po desiatom priložení RFKEY bude bzučať cca 10 sekúnd kým zmaže všetky kódy kariet.

POZOR pri tomto mazaní sa ponechajú v pamäti kódy správcovských kariet. Na rozdiel od mazania pamäte cez JP2 prepojku.

Toto je najdôležitejšia funkcia RFKEY. Ak stratí niekto kartu. Je nutné poznať pod akým číslom mu bola karta vydaná, a aká karta bola predchádzajúca alebo nasledujúca.

Napr. ak bolo vydaných 10 kariet, ktoré boli označené číslami 1 až 10. a príde osoba, ktorá mala kartu 5. postupujeme nasledovne.

 • Priložíme správc. kartu 5x za sebou, po každom priložení RFKEY pískne daným počtom.

 • Po piatom priložení RFKEY začne pískať v sekundových intervaloch.

 • Znamená to, že je v stave očakávania na kartu.
 • Priložíme kartu predchádzajúcu, ktorá bola vydaná pred stratenou kartou. V našom príklade karta číslo 4.

 • RFKEY zmaže kód karty 5 z pamäte a táto už nebude autorizovaná.

Pre vymazanie nasledujúcej karty sa priloží Správcovská karta 6x. V tomto režime bude RFKEY pískať dvojitým tónom.