SMTH SYS
Programové vybavenie
Hlavný panel

Pre systémové prístroje SMTHSYS je dodávané programové vybavenie 32 bit pre platformy WINDOWS 9x,ME,NT, 2000.

Hlavný panel

Základom programu je hlavný panel, ktorý sa zobrazí ihneď po spustení. Obrázok - schému závodu a rozmiestnenie meraných miest si vytvorí užívateľ sám v bežnom grafickom editore napr. COREL, PhotoShop.

 

Textové ukazovatele hodnôt teploty a vlhkosti je možné presúvať podľa toho aká je schéma závodu.

Tlačidlá hlavného panelu:

Vľavo je sťahovací zoznam jednotlivých meraných miest. Ide o výber miesta, s ktorým je potrebné komunikovať pre jednotlivé nastavenia konkrétneho prístroja.

Tlačidlom užívateľ otvorí okno stĺpcového diagramu.

Tlačidlom užívateľ otvára panel prístroja.

tlačidlo prenosu nových záznamov zo všetkých prístrojov.
Program SMTHSYS komunikuje s prístrojmi a automaticky prenáša všetky údaje z prístrojov.

Ukryje hlavný panel do TRAY časti WINDOWS. Takto nie je obsluha zaťažená spusteným programom a aplikácia sa pri Alt+Tab nezobrazuje vo výbere. Program však neustále pracuje a monitoruje teploty / vlhkosti.

TRAY ikony sú vo WINDOWS systéme umiestnené na lište WINDOWS.