Zapisovače USBRECO

     

Popis:  
 • Najnovšia séria zapisovačov USBRECO slúži na záznam
  teploty / vlhkosti a iných fyzikálnych veličín.
   
 • Zapisovače majú zabudovaný grafický LCD zobrazovač, na ktorom zobrazujú aktuálne merané veličiny, stav akumulátora, čas atď.
   
 • Séria USBRECO je vždy napájaná zabudovaným Li-Ion akumulátorom, ktorý postačuje na niekoľko týždňov prevádzky na jedno nabitie.
  Nabíjanie sa realizuje štandardným sieťovým adaptérom alebo cez rozhraním USB.

 

 • Všetky nastavenia prístroja, prenos nameraných údajov sa vykonáva cez rozhranie USB2.0
 • Zapisovače zaznamenávajú namerané hodnoty do vlastnej pamäte v nastavenom intervale, v rozsahu 1až99 minút. Počet záznamov - kapacita pamäte je závislá od typu zapisovača.
  Pričom jeden záznam je reprezentovaný ako dátum,čas + namerané hodnoty.
 • USBRECO sa vyrábajú v rôznych prevedeniach podľa typu meranej veličiny a rozsahov. Pozri tabuľku typov zapisovačov.
 • K zapisovačom je dodávané programové vybavenie pre platformy WINDOWS XP, 2000.
  Vzhľadom na použité USB ovládače, nie sú podporované platformy WIN95,98,ME

 

Technická špecifikácia: uvedené sú údaje spoločné pre všetky typy zapisovačov
   
Rozmery: 66 x 75 x 24 mm
LCD zobrazovač: Grafický 102 x 80 bodov
rozmer aktívnej plochy: 29x23 mm
výška písma meranje veličiny: 6mm
Pracovné teploty: -25 .. 55'C
Krytie: IP40
Akumulátor: 3,6V 750mAh / Li-Ion
kapacita akumulátora sa udáva pre každý typ zvlášť
Nabíjanie: cca 10 hodín cez USB
cca 6 hodín cez externý nabíjač
nabíjacie napätie: jednozmerne 9..12V / 300 mA
Pamäť záznamov: EEPROM 64 kB, nezávislá na napájaní
Počet záznamov je závislý od typu prístroja
Komunikácia: USB 2.00
A,B kábel
Protokol: CDC  Virtual UART
Ovládač: WIN XP, 2K
Interval záznamu: programovateľný v rozsahu 1 až 99 minút
Odklad štartu záznamu: 65535 minút
Kalendár a reálny čas: Neistota: 20ppm

 

Dodávané modely:  
 

USBRECO TH

Zapisovač teploty / vlhkosti vzduchu

Je určený pre záznam teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Nachádza využitei pre monitorovanie skladov potravín, liekov, laboratória, depozitáre, múzeá.
Nie je vhodný do extrémnych mrazov napr. mraz sklady kde sú teploty pod -20'C
Taktiež Nie je vhodný do prašných prostredí.

 • Zabudovaný analógový snímač teploty vzduchu
  Rozsah: -25 .. 55'C
  Neistota:
  +/- 0,5'C
   
 • Zabudovaný kapacitný snímač vlhosti:
  Výrobca: VALVO - PHILIPS
  Rozsah: 15 .. 95% RH
  Neistota: +/-2.5 % pri teplote 20'C
   
 • Počet záznamov: 8000
 • Akumulátor: Li-Ion 750mAh 3,6V
  kapacita postačuje na 2 mesiace / nabitie

 

   
USBRECO T Zapisovač teploty vzduchu

Slúži na monitoring teploty vzduchu v laboratóriách, skladoch.
Zabudovaný snímač teploty vzduchu.
Rozsah: -25 .. +55'C
Neistota: +/-0.5'C

   
USBRECO 2TE/xx

xx je typ snímača
Zapisovač teploty pre dva externé odporové snímače teploty.

Zapisovač je určený pre meranie teploty externými analógovými snímačmi teploty.
K dispozícii sú 2 vstupy pre odporové snímače teploty.

Zapisovače nachádzajú použitie pre monitoring teploty v mraziarenských skladoch, šokových tuneloch, na teplovodných potrubiach.

Štandardne sú prístroje vyrábané pre  snímače teploty:
1)  KTY81210 ,  rozsah -45 ...+ 125'C, dĺžka kábla 3m
2) Pt1000  rozsah: -40 .. +150'C,  3m kábel TEFLON alebo SILIKON
3) Pt1000, rozsah  0 .. 200'
C,  3m TEFLON
4) Pt1000-ihla,  materiál NEREZ, kábel SILIKON  pre potravinárske aplikácie

Zapisovač je konfigurovaný na  typ snímačov a rozsah. Nie je možné kombinovať rozsahy a snímače.
Snímače sa dodávajú k zapisovaču zvlášť podľa rozsahu a prevedenia. Samozrejme je možné použiť len jeden snímač, kde funkčnosť prístroja nebude ovplyvnená.
 

 • 2x Vstup pre odporové snímače teploty RTD
 • pripojenie konektorom 2x CINCH
 • Počet záznamov: 8000
 • Akumulátor: Li-Ion 750mAh 3,6V
  kapacita postačuje na 2 mesiace / nabitie

 

Akumulátor - nabíjanie:

Stav zabudovaného Li-Ion akumulátora je zobrazený na LCD zobrazovači v druhom riadku v tvare: ACU=xx,  kde xx jehodnota  v percentách.
Plné nabitie je indikované číslom ACU=99. poznamenávame, že vybíjanie nie je lineárne. Stav klesá rýchlejšie v hornej časti.
Kapacita akumulátora postačuje na cca 2-3 mesiace činnosti, avšak je závislá od teploty a konkrítneho typu zapisovača.
Najviac zaťažuje akumulátor LCD zobrazovač. Interval záznamu nemá vplyv na odoberanú energiu.

Nabíjať je možne prostredníctvom USB pripojenia
alebo sieťovým adaptérom 9..12V/300mA.
Pri použiít sieťového adaptéra je nabíjanie indikované LED diódou na paneli prístroja.
Plné nabitie je dosiahnuté po cca 12 hodinách. Sieťový adaptér je možné pripojiť aj trvale. Zabudované obvody chránia prístroj proti prepólovaniu.

POZOR: Li-ION akumulátor je citlivý na úplné vybitie, znižuje sa tým jeho životnosť. Pri dlhodobom vybití je možné úplné zničenie akumulátora.

Pri úplnom vybití sa namerané údaje nestrácajú. Stratí sa len informácia o čase. Po pripojení na USB rozhranie, by mal zapisovač naštartovať. Potom je možné preniesť záznamy do PC  použitím funkcie F6 - prenos záznamov, kde zadaním maximálneo počtu záznamov sa prenesú do PC všetky záznamy.

LCD zobrazovač:
Zabudovaný je grafický zobrazovač LCD 102x80 bodov, na ktorom sú zobrazované aktuálne namerané hodnoty.

Na prvom riadku
sa zobrazuje aktuálny dátum a čas.

Na druhom riadku sú informácie:
ACU=xx M=ddddd,
kde ACU je stav akumulátora v rosahu 0 až 99 %,
Údaj M=ddddd znamená ukazovateľ záznamov, t.j. na ktoré miesto v pamäti bude zapísaný nasledovný údaj.
 po odštartovaní misie - záznamu bude údaj M=00000.

Po pripojení USB bude na druhom riadku informácia o stave komunikácie:
USB OFF                    USB bolo práve odpojené
USB WAITENUM     
čakanie na PC pokiaľ nezistí typ zariadenia
USB ENUMERATED
PC správne identifikovalo zapisovač, je pripravené komunikovať
USB CONNECTED    spustený program PMICRO DESKTOP a správne zvolený virtuálny COM Port

Spodný riadok LCD:
Zabrazuje názov misie - názov prístroja.

Grafy:
Niektoré typy zapisovačov časovo prepínajú medzi aktuálnymi hodnotami a grafickým zobrazením zaznamenaných hodnôt.
Platí vždy zásada, že os X je časová os a jeden bod zobrazovača predstavuje jeden záznam. Rozmer osi X je 102 bodov,
ak napr. bude interval záznamu =1hodina, potom bude zobrazený graf za obdobie posledných 102 hodín.
Os Y má rozlíšenie 72bodov.
Mierka osi Y je vypočítavaná automaticky. Pričom v ľavom spodnom a hornom rohu sú zobrazené minimum maximum.
Ihneď po štarte misie sa údaje pre graf nulujú. Graf sa nebude zobrazovať až kým nebude zapísaný prvý záznam.